Cát ODM

Xuất sứ tại Nga.
Đặc điểm : dạng hạt 0.8 – 2.0 mm
Công dụng : là chất hấp phụ, hấp thụ và là vật liệu lọc đa năng.
Cùng chủng loại :
ODM-1A (hút dầu, hóa chất);
ODM-1C (khử độc tố nuôi trồng thủy sản);
ODM-3F (khử mangan)
Tỷ trọng : 650kg/m3 độ xốp 70%

Giá: Liên hệ