Cát thạch anh

Xuất xứ : (Việt Nam)
Đặc điểm: trắng nhẹ, loại nhỏ 0.7-1.2mm, loại lớn 1.5-2.0mm
Công dụng : lọc cặn làm trong nước
Hạn dùng : tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước
Đơn vị tính : kg – Tỷ trọng : 1,4 kg/lít
Đóng bao : 50 kg (chuẩn), 10 kg

Giá: Liên hệ