Đĩa phân phối khí

Đặc điểm

Đây là loại thiết bị chuyên dùng để cung cấp và phân phối khí theo yêu cầu công nghệ, dây chuyền hoặc các hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, đĩa phân phối khí còn được áp dụng trong nuôi trồng thủy sản đặc thù, dùng để phân phối lượng khí trong nước và cung cấp cho các loại thủy hải sản phát triển.

Ứng dụng

– Hệ thống xử lý nước thải, các hồ, bể nuôi trồng thuỷ sản có nhu cầu …

Giá: Liên hệ