Hạt trao đổi cation

Xuất xứ : (Ấn Độ)
Đặc điểm: Vàng nâu , kích thước(0.315-1.25mm), sự trương nở (Na+®H+)  8-10
Công dụng : Loại bỏ cation, làm mềm nước
Thời gian tái sinh 30-60 (phút)
Đơn vị tính : kg
Tỷ trọng : 0,7 kg/lít: Đóng bao : 25 kg (chuẩn)

Giá: Liên hệ