Hóa thạch xương hàm cá mập 300 triệu năm

Sau khi tiến hành giám định hóa thạch xương hàm màu đen dài khoảng 46cm được phát hiện tại một hầm mỏ sâu 200m thuộc bang Kentucky vào tháng Hai năm nay, các nhà khoa học Mỹ xác định đây chính là hóa thạch xương hàm của loài cá mập răng kéo, có niên đại khoảng 300 triệu năm.

Căn cứ vào kích thước của hóa thạch xương hàm, các nhà khoa học dự đoán loài cá mập này có thể hình dài khoảng 6m, tương tự như thể hình của loài cá mập trắng hiện đại.

Hiện tại, hóa thạch này được trưng bày tại bảo tàng Đại học Kentucky./.