Khủng long cũng phải nếm mùi đau khổ vì… rận

Giới khoa học luôn cho rằng, khi khủng long hoành hành bạo ngược, số lượng quần thể các loài chim và động vật có vú rất hiếm và ít. Chỉ sau khi khủng long tuyệt chủng cách nay 65 triệu năm, các loài chim và động vật có vũ mới bắt đầu tiến hóa với tốc độ nhanh và trở thành các quần thể khác nhau, bù đắp khoảng trống ở đại dương, không trung và đất liền để lại sau khi khủng long tuyệt chủng.

Tính khí hung bạo của loài khủng long có lẽ chính là kết quả do sự quấy rối của loài rận.

Kết quả nghiên cứu DNA cho thấy cách ngày nay hơn 65 triệu năm loài rận đã tiến hóa, Trái Đất thời kỳ đó vẫn còn nằm dưới sự thống trị của khủng long. Thời kỳ đầu tiền sử, động vật có vú và các loài chim đã bắt đầu tiến hóa thành những quần thể khác nhau với số lượng lớn như ngày nay, sớm hơn so với dự đoán trước đó của giới khoa học.

Tiến sỹ Kevin Johnson, Đại học Illinois, Mỹ cho biết: “phân tích của chúng tôi cho thấy loài rận ký sinh trên thân các loài chim và động vật có vú đã tiến hóa thành nhiều chủng quần thể khác nhau trước khi khủng long tuyệt chủng. Căn cứ vào mức độ phổ biến của loài rận trên thân các loài chim và động vật có vú, cho thấy chúng có thể ký sinh phổ biến trên thân của lượng lớn quần thể động vật trên Trái Đất, trong đó có thể bao gồm cả loài khủng long.”

Giới khoa học luôn cho rằng, khi khủng long hoành hành bạo ngược, số lượng quần thể các loài chim và động vật có vú rất hiếm và ít. Chỉ sau khi khủng long tuyệt chủng cách nay 65 triệu năm, các loài chim và động vật có vũ mới bắt đầu tiến hóa với tốc độ nhanh và trở thành các quần thể khác nhau, bù đắp khoảng trống ở đại dương, không trung và đất liền để lại sau khi khủng long tuyệt chủng.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất chỉ ra, các loài chim và động vật sớm đã bắt đầu tiến hóa thành các quần thể đa dạng trước khi khủng long tuyệt chủng.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng các loài chim chính là hậu duệ của khủng long lông vũ. Tuy nhiên, tiến sỹ Kevin Johnson cho rằng, các loài chim có thể chỉ kế thừa loài rận ký sinh trên thân khủng long./.