Sỏi Lọc

Xuất xứ : Việt Nam
Kích thước : 2-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, 20-25 mm
Công dụng : Làm lớp lót đáy bể lọc
Hạn dùng : Tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi
Tỷ trọng : 1,4 kg/lít: Đóng bao : 50 kg (chuẩn)
Giá: Liên hệ