Tag: Axít clohiđric

Axít clohiđric (HCL)

Axít clohiđric hay axít muriatic là một axít vô cơ mạnh, do sự hòa tan của khí hiđrô clorua (HCl) trong nước ứng dụng: – Dùng HCl sản xuất chitin, chitosan, D- glucosamine HCl, …. – Xi mạ – Tẩy