Tag: Bao bì nhựa

Bao bì nhựa sinh học – giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Đồng quan điểm này, ông Đỗ Thành Thanh Sơn – Khoa Công nghệ vật liệu (Đại học Bách khoa TPHCM) phân tích: Những năm gần đây, tính ưu việt của polymer – đặc biệt là trơ với môi trường đã