Tag: Cát ODM

Cát ODM

Xuất sứ tại Nga. Đặc điểm : dạng hạt 0.8 – 2.0 mm Công dụng : là chất hấp phụ, hấp thụ và là vật liệu lọc đa năng. Cùng chủng loại : ODM-1A (hút dầu, hóa chất); ODM-1C (khử