Tag: Clorua vôi

Clorua vôi (Ca(OCL)2)

+ Tính chất – Nhiệt độ nóng chảy:100oC – Nhiệt độ sôi : 175oC – Độ hoà tan trong nước : 21g/100ml – Calcium hypochlorite là bột màu trắng rắn trong đó có mùi mạnh của clo. + Công dụng