Tag: côn trùng biết bay

Phát hiện hóa thạch dấu vết loại côn trùng biết bay

Côn trùng là loài động vật nhuyễn thể, sau khi chết có thể phân chia hoặc cuộn lại một cách thần kỳ. Vì thế, rất khó phát hiện hóa thạch đặc trưng dấu vết cơ thể hoàn chỉnh của chúng.