Tag: Đá nâng PH

Đá nâng PH

1. Đặc tính kỹ thuật : Kích thước hạt: 1,5-2,5mm Tỷ trọng: 1.500 kg/m3 Dạng hạt màu trắng sữa, cứng, khô rời, có góc cạnh. 2. Ưu điểm : Không cần sử dụng hóa chất và các thiết bị đi