Tag: Đĩa phân phối khí

Đĩa phân phối khí

Đặc điểm Đây là loại thiết bị chuyên dùng để cung cấp và phân phối khí theo yêu cầu công nghệ, dây chuyền hoặc các hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, đĩa phân phối khí còn được áp

Ống phân phối khí

Đĩa phấn phối khí và ống phân phối khí có hàng ngàn lỗ khí li ti phân phối lượng oxy hòa tan trong nước của hệ thống xử lý nước. Ứng dụng của đĩa phân phối khí – đĩa khuyếch