Tag: dịch vụ

Thiết bị TP 100 xử lý nước thải thực phẩm

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị lắng –      Thiết bị tuyển nổi –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị

Thiết bị DN 50 xử lý nước thải dệt nhuộm

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị phản ứng –      Thiết bị tuyển nổi kết hợp lẵng –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách

Thiết bị DM 100 xử lý nước thải dệt may, giặt là

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị lắng –      Thiết bị tuyển nổi –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị

Thiết bị BV 50 xử lý nước thải bệnh viện

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị phản ứng kết hợp lắng –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị có

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan Hệ thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan được chế tạo sẵn theo nguyên tắc module: nó bao gồm các khối thiết bị có chức năng công

Xử lý khí thải lò hơi

Hệ thống tháp hấp thụ kết hợp tháp hấp phụ Cấu tạo: modul gồm 2 tháp: – Tháp hâp thụ: xử lý SO2 -Tháp hấp thụ: xử lý các khí độc hại khác: CO, NOx. Vật liệu: Vỏ tháp được

Tháp xử lý khí SO2

Nguyên lý làm việc: tháp làm việc theo nguyên tắc ngược chiều, khí thải được dẫn vào đáy tháp và thoát ra ở đỉnh tháp. Dung dịch hấp thụ được tưới đều lên đỉnh lớp đệm và chảy dọc theo

Cyclone- Lọc xoáy

Cấu tạo Cyclon: Cyclon là thiết bị hình trụ tròn có miệng dẫn khí vào ở phía trên. Không khí vào cyclon sẽ chảy xoáy theo đường xoắn ốc dọc bề mặt trong của vỏ hình trụ. Xuống tới phần

Tháp rửa rỗng

Cấu tạo: Hình trụ tròn, rỗng bên trong có chứa hệ thống ống dẫn phân phối khí thải và dung môi hấp thụ. Vật liệu: Vỏ tháp được làm bằng thép không gỉ: inox 201, inox 304 hoặc thép CT3

Xử lý khí thải lò hơi công nghiệp lớn

Hệ thống tháp hấp thụ kết hợp tháp hấp phụ Cấu tạo: modul gồm 2 tháp: – Tháp hâp thụ: xử lý SO2 -Tháp hấp thụ: xử lý các khí độc hại khác: CO, NOx. Vật liệu: Vỏ tháp được