Tag: Hạt aluwat

Hạt aluwat

Xuất sứ Việt Nam – Công dụng khử sắt, nâng PH – Đặc tính: dạng viên đường kính 6- 8mm – Khối lượng riêng: 1kg/dm3 – Độ xốp 52% – Đơn vị tính : Kg Giá: Liên hệ