Tag: Hạt Lọc Kaldnes

Hạt Lọc Kaldnes (15mm*11mm)

Thông số kỹ thuật: Kích thước: D *H=15mm*11mm Nhiệt độ làm việc : 50 – 80 độ C. Bề mặt tiếp xúc: ≥800 m2/m3. Vật liệu sản phẩm: Nhựa HDPE. Ưu điểm của loại hạt Kaldnes nhựa này là nhẹ

Hạt lọc Kaldnes (15mm*20mm)

Kích thước: D *H=15mm*20mm Nhiệt độ làm việc : 50 – 80 độ C. Bề mặt tiếp xúc: ≥800 m2/m3. Vật liệu sản phẩm: Nhựa HDPE Tỷ trọng của các hạt lọc Kaldnes nhẹ hơn nước nên giúp chúng phát