Tag: Hạt trao đổi cation

Hạt trao đổi cation

Xuất xứ : (Ấn Độ) Đặc điểm: Vàng nâu , kích thước(0.315-1.25mm), sự trương nở (Na+®H+)  8-10 Công dụng : Loại bỏ cation, làm mềm nước Thời gian tái sinh 30-60 (phút) Đơn vị tính : kg Tỷ trọng :