Tag: khí thải lò hơi

Xử lý khí thải lò hơi

Hệ thống tháp hấp thụ kết hợp tháp hấp phụ Cấu tạo: modul gồm 2 tháp: – Tháp hâp thụ: xử lý SO2 -Tháp hấp thụ: xử lý các khí độc hại khác: CO, NOx. Vật liệu: Vỏ tháp được