Tag: nước javel

Nước Javel (NaOCl)

Tính chất vật lý : Là chất lỏng, màu vàng ngà, mùi hơi hắc, có tính tẩy, tính sát trùng và diệt khuẩn cao. Ứng dụng Chuyên dùng tẩy trắng tất cả các loại vải sợi, tẩy trắng các loại