Tag: nước thải bệnh viện

Thiết bị BV 50 xử lý nước thải bệnh viện

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị phản ứng kết hợp lắng –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị có