Tag: rác

Thành phố tái chế

Weiss cho biết: “Chúng tôi bắt đầu áp dụng những quy định này vào năm 2006 và chúng rất có hiệu quả. Trên thực tế, chúng tôi đã bắt đầu phân loại rác kể từ đầu những năm 1980. Đến