Tag: sợi Đài Loan

Giá thể vi sinh dạng sợi Đài Loan

Giá thể vi sinh dạng sợi được ứng dụng cho các kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp với hệ thống sục khí trong xử lý các loại nước thải: sinh hoạt, công nghiệp… Phương pháp áp dụng giá