Tag: Stripping

Quả cầu tách khí tháp Stripping

Quả cầu tách khí được chế tạo từ chất liệu nhựa PP chính phẩm chống thấm nước và khí. Chúng sẽ được tính toán chiếm 40 hoặc 50% thể tích tầng chứa. Tháp tách khí được thiết kế nhiều tầng,