Tag: Tấm lắng lamen

Tấm lắng lamen

Thông số kỹ thuật + Kích thước: 550 x 500 x 450 mm + Nhiệt độ làm việc: 50 độ C. + Bề mặt riêng: ≥ 200 – 250 m2/m3. + Độ rỗng xốp: ≥95%. + Vật liệu chế tạo: