Tag: Tháp xử lý khí thải

Tháp xử lý khí SO2

Nguyên lý làm việc: tháp làm việc theo nguyên tắc ngược chiều, khí thải được dẫn vào đáy tháp và thoát ra ở đỉnh tháp. Dung dịch hấp thụ được tưới đều lên đỉnh lớp đệm và chảy dọc theo