Tag: Thiết bị DM 100

Thiết bị DM 100 xử lý nước thải dệt may, giặt là

Thiết bị hợp thành. –      Thiết bị lắng –      Thiết bị tuyển nổi –      Xử lý sinh học –      Thiết bị lọc, khử trùng (Lưu ý các thiết bị phụ trợ không nằm trong danh sách trên, các thiết bị