Tag: trái đất nóng dần

Băng ở Bắc Băng Dương ‘sắp biến mất’

Tuy nhiên, giáo sư Peter Wadhams, nhà nghiên cứu hải dương hàng đầu tại Anh, khẳng định phần lớn mô hình dự không đưa ra dự báo chính xác về tốc độ tan của băng, Telegraph cho biết. “Băng ở