Tag: Xử lý nước cấp sinh hoạt

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan Hệ thiết bị lọc tiếp xúc xử lý nước giếng khoan được chế tạo sẵn theo nguyên tắc module: nó bao gồm các khối thiết bị có chức năng công